Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 13 Eski Hükümlü Personel Alacak

bencede

New member
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

13 DAİMA PERSONEL [ESKİ HÜKÜMLÜ/TERÖRLE GAYRET MALÜL SAYILMAYACAK BİÇİMDE YARALANAN (TMY)] ALIM İLANI

Üniversitemiz hizmet ünitelerinde istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Takım ve Yöntemi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmelik” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü yahut Terörle Çabada Malul Sayılmayacak Biçimde Yaralananların Emekçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmelik” kararları çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 13 eski hükümlü yahut terörle uğraşta malul sayılmayacak biçimde yaralanan (TMY) daima personel alımı yapılacaktır


TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

I. GENEL ŞARTLAR

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- İlan müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak. (31.01.2023 tarihi itibariyle 31.01.1989 tarihi ve daha sonrası doğumlu olmak.)

3- Müracaat yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, cinsel atak yahut çocuğun cinsel istismarı cürümlerinden mahküm olmamak.

4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü yahut Terörle Çabada Malul Sayılmayacak Biçimde Yaralananların Personel Olarak Alınmasında Uygulanacak Metot ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü hususunun birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı biçimde eski hükümlü evrakı ile durumlarım belgelendirmek.

5- Kamu haklarından yoksun olmamak.

6- Kamu kurum ve kuruluşlarından rastgele bir sebeple nazaranvinden yahut mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.

7- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapılmış, tecilli yahut muaf olmak).

8- Son müracaat tarihi itibariyle belirlenen tahsil seviyesinden mezun olmak.

9- Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak.

10- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması kararı olumlu sonuçlanmak.

11- İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci hususunun birinci fıkrasında belirtililk öncelikli durumlarını gösterir evraka sahip olmak.

12- Zonguldak vilayet hudutları içerisinde ikamet ediyor olmak.

13- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna müracaat yapabilecektir.

14- Tam vakitli ve vardiyalı çalışmaya pürüz durumu bulunmamak.

15- İlan edilen emekçi takımlarına en az ilköğretim en çok ortaöğretim (lise yahut dengi) mezunu müracaatları kabul edilecek olup, ön lisans ve lisans mezunlarının başvurulan kabul edilmeyecektir.

II-BAŞVURU FORMU, YERİ VE TARİHİ

Başvuru kurallarını taşıyan adaylar 31/01/2023 – 06/02/2023 tarihleri içinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) yahut alo 170 davet merkezinden müracaat yapabilirler.

ITI. KURA SÜREÇLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Başvuru listesinin İŞKUR tarafınca Üniversitemize gönderilmesine müteakip imtihana alınacak asıl ve yedek listeler kura ile belirlenecektir. İmtihana alınacak adaylann listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve talep kurallarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle münhal takımın dört katı asıl ve dört katı yedek, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle de münhal takımın dört katı asıl ve dört katı yedek olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir. Kura çekimi sürecine müracaat sahipleri alınmayacak olup, kura çekimi http://youtube.com/beunedu adresinden canlı olarak yayımlanacaktır.

Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili rastgele bir değişiklik olması durumunda yeni kura ayrıntıları https://w3.beun.edu.tr/ internet adresinde duyurulacaktır.

Kura kararı belirlenen adaylar (https://w3.beun.edu.tr/) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

1201/1-
 
Üst