Sezeryan Doğum ?

Kedicik

Global Mod
Global Mod
Sezaryan, bebegin abdominal olarak uterus kavitesinden dogrultulmas operasyonudur.
Sezaryan Endikasyonlar;
Bas-pelvis uyusmazlg,
Prezantasyon-pozisyon bozuklugu,
Asr kanama,
Plasental yetmezlik,
Uterus disfonksiyonu,
Diabet gibi sistemik hastalklar,
Pre-eklemsi,
Herpes genitalis,
Daha once gecirilen sezeryan,
Primipara 35 yas uzeri,
Kordon sarkmas ve
Fetal distresstir.
Prereoperatif Hazrlk
Sezaryan karar planl ya da acil olarak alnabilir. Her iki durumda da annenin ve ailenin sezaryana iliskin bilgi ve duygular arastrlmal ve gerekli acklamalar yaplmaldr. Bunun yannda ameliyat icin aile ve anneden izin alnr;
Laboratuvar testleri yaplr (kan grubu, Hb,Htc, idrar analizi),
Anne 12 saat ac braklr,
Lavman ile barsaklar bosaltlr,
Abdominal ve perineal bolgenin temizligi yaplr,
Foley kateter uygulanarak mesanenin bos kalmas saglanr,
Intravenoz sv baslanarak, I.V yol ack tutulur,
Annenin yasam bulgular ve FKH izlenir,
Bu islemler yaplrken anneye acklama yaplr, bilgisi arastrlp gerekli bilgi verilir,
Bu arada anneye ve aileye destek olmak unutulmamaldr.
Postoperatif Bakm
Sezaryan sonu bakmda, dogum oncesi ve dogumla sezaryane neden olan faktorler, hastann yas, destekleyici sistemleri, olayn ilk olup olmays, olaya hazrlanms olma gibi nedenler onemli rol oynar.
Sezaryan sonu bakmn amaclar:
1- Ameliyat sonu iyilesmeyi saglamak
Sv-elektrolit dengesini surdurmek ve uygun beslenmeyi saglamak,
Genellikle hastalar ilk 24 saat icinde I.V. sv ile (Total: 3000-4000 cc) beslenir. Bu surede aldg-ckardg izlenir, ozellikle foley kateterin ckarlmasndan sonra spontan idrara ckp-ck-madg gozlenir. 12 saatten sonra hastann (gaz ckarmslarsa) tolere etme durumuna gore Rejim I, Rejim II ve Rejim INe gecilir. Proteinden zengin, bol kalorili diet ve sv almas onemlidir.
insizyon bakmn vermek: Kanama ve enfeksiyon belirtilerinin gozlenmesi, pansumanlarn temiz ve kuru tutulmas gerekir. Dikislerin 5-6 gun sonra alnacag hastalara soylen melidir.
Destekleyici fiziksel bakmn saglanmas;
Ilk 24 saat icinde derin soluk alma ve oksurme egzersizleri yaptrlr
ilk 8 saat icinde pasif egzersizler (yatak icinde) yaptrlr.
El-yuz, meme bakm, antiseptik solusyonla perine bakm ogretilir ve yaptrlr.
Erken ambulasyonun saglanmas; 8-10 saat icinde hastay mobilize etmek gerekir. Mobilizasyon barsak hareketlerinin baslamas, dokunun daha cabuk iyilesmesi ve ameliyat sonu komplikasyon gelisme riskini azaltmas acsndan son derece onemlidir.
Yasam belirtilerinin gozlenmesi (Kanamaya bagl sok ya da enfeksiyon yonunden) onemlidir.
Anneyi ameliyata iliskin duygularn ifade edebilmesi icin cesaretlendirmek, duygularn paylasmak ve destekleyici bakm vermek onemlidir.
2- Rahatszlklarnn Giderilmesi
Gerektiginde analjezik verilir, (ilk 8 saat icinde kuvvetli narkotikler (dolantin vb.) daha sonra Novalgine gibi agr kesiciler luzum halinde verilir.
Abdominal distansiyon yonunden gozlem yaplr. Abdominal distansiyonu onlemek icin hastann erken ambulasyonu saglanr. Aldg-ckardg izlenir. Spontan idrarn kontrolu yaplr.
Goguslerin dolgunlugu onlenir.
3- Uterus Involusyonunu Degerlendirme
Fundus yuksekligi, kvam ve sertlik yonunden izlenir.
Losia: renk, koku ve miktar yonunden izlenir.
4- Hastann islemlere ve Dogum Sonu Surece Uyumunu Saglama
Sezeryana iliskin duygularn ifadesini sagla
mak icin uygun bir ortam hazrlanmaldr.
Duygusal degisimleri (dusmanlk, depresyon
vb.) degerlendirilmelidir. Hastann kendi kendine bakmn yapabilmesi icin cesaretlendirilmen, bagmszlg saglanmaldr, iyilesmenin onemi hakknda acklama yaplmaldr.
Komplikasyon belirtileri gozlenmeli, bu konuda hastaya egitim verilmelidir (Enfeksiyon, kanama, trombo emboli).
Anne ve Bebek arasnda iliskiyi saglamak onemlidir. Anne kendine gelirgelmez bebegini gormesi saglanr, bebegini emzirme ve tutmasna yardm edilir. Bebek ozel bakm altnda ise bebegi ile ilgili sorunlar, endiseleri paylaslr, kendini iyi hissettigi andan itibaren
bebegin bakmna katlmas icin desteklenir, emzirme ve bakm icin gerekli yardm saglanr.
Taburcu olduktan sonraki bakmna yonelik
egitim yaplr. Bunlar;
Annenin kendi bakm ile ilgili,
Bebegin bakm ile ilgili ve
Aile planlamas ile ilgili (uygunsa ve kararl ise 8 hafta sonra RIA taktrabilir) egitimlerdir.
Download WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes
free download udemy paid course
download coolpad firmware
Download Nulled WordPress Themes
download udemy paid course for free
 
Üst