Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 1 Emekçi Alacak

bencede

New member
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

PERSONEL ALIM İLANI

Kurumumuza personel takımında eski hükümlü yahut terör mağduru vücut çalışanı olarak daimi emekçi statüsünde çalıştırılmak üzere alınacak 1 (Bir) işçi için genel koşullar ve mali haklar aşağıda belirtilmiştir;

Genel Koşullar;

S KPSS’ ye girmiş olmak

S Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,

S Askerlik ile ilişiği bulunmamak, (erkek adaylar için),

S Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumlundan emeklilik, yaşlılık yahut mamullük aylığı almamak,

S Yükseköğretim Ön Lisans mezunu olmak,

S İmtihanı kazanan adayın; Bulaşıcı bir hastalığı ve ağır işlerde çalışmasına mani teşkil edecek hastalığının bulunmadığını belgelemesi. (Görme kusuru, ortopedik rahatsızlık, bel fıtığı, hepatit, teneffüs yolu hastalığı kronik şeker, deri hastalığı egzama vb. rahatsızlıklara ait iş yeri tabibinin isteyeceği analiz ve tetkiklerin aday tarafınca yaptırılarak işyeri doktoru kıymetlendirme kararı düzenlenecek sıhhat evrakı.)

S Kurumumuzda yapılacak mülakat imtihanı daha sonrasında Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde vücut gücüyle çalıştırılacağından ağır işlerde de çalışabilir olması gerekmektedir.

S İmtihan gün, saat ve yeri ile imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, kurumumuz internet sitesinin (www.aoc.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir. Bu duyuru bildirim mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

S Adayların, müracaatın son günü itibariyle gereksinim duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel koşullara haiz olması gerekmektedir.

S Kelamlı imtihan için sonuncu listede yer alan adayların; hangi evrakları teslim edeceği, evrak teslim yeri, tarihleri ve öteki bilgilendirme süreçleri Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.aoc.gov.tr) duyurular kısmında çabucak sonrasında ilan edilecek olup, ayrıyeten adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.


S Yapılan kelamlı imtihan kararında asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Müdürlüğümüz internet sitesinin (www.aoc.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SGerçeğe muhalif evrak verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi, işe alınması sürecinin iptaline ait yasal süreç yapma, Bu bireyler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunma hakkımız gizlidir.

S İmtihanda başarılı olan adayların üstteki koşulları taşımadıkları daha sonradan ortaya çıkması durumunda imtihanları geçersiz sayılacaktır.

S sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafında 5 (beş) iş günü içerisinde İmtihan Heyetine itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan konseyine ulaştıktan daha sonra 5(beş) iş günü ortasında karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe yahut faxla yapılan itiraz ile müddeti geçtikten daha sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

S bakılırsave başlamaya hak kazanan adaylar istenilen dokümanları çabucak sonrasında belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Lakin hastalık yahut doğum mazereti niçiniyle evrakları teslim etmeye gidemeyecek olanlar (durumlarını belirten doğum raporu yahut hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) evraklarını yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Evrakları teslim alınan adayların yazılı tebligat yapılmak suretiyle misyona başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. niçinlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde yasal mazeretlerinin sona ermesini takiben nazaranve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı biçimde 15 gün ortasında nazaranve başlamayanların, deneme mühleti ortasında işten ayrılanların belirtilen müddet içerisinde evrak teslim etmeyenlerin feragat edenlerin yahut müracaat kurallarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkür yönetmelik kararlarına istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

Mali Haklar;

S İşe birinci girişte (iki aylık deneme süresinde) aylık maaş taban fiyat üzerinden ödenecektir.

S 1 (Bir) öğün yemekte birebir olarak ayrıyeten verilecektir.

S Fiilen çalışılan gün başına 1 gidiş ve 1 geliş olmak üzere brüt 2 bilet fiyatı nakdi olarak ödenecektir. (EGO tarifesi üzerinden)

S 2 aylık deneme müddeti bitiminde iş sözleşmesin de belirtilen fiyat skalası kararları ve toplumsal yardımlar uygulanacaktır.

S Kurumumuzda emekçi statüsünde çalışan çalışana yılda dört kere ikramiye ödemesi yapılmaktadır.

MÜRACAAT BİÇİMİ, YERİ, TARİHİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

S Müracaatlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hizmet merkezlerinden yahut internet sitesinden 25-29 Nisan 2022 tarihleri içinde elektronik ortamda yapılacaktır.

STürkiye İş Kurumu tarafınca gönderilen ve talep kaidelerini taşıyan adaylardan istenilen dokümanlar, kelamlı imtihan yeri ve tarihine ait duyurular Müdürlüğümüz ([email protected]) adresinden ilan edilecektir.

S Müracaattan işe alınmaya kadar adaylara yapılacak bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve davetler Müdürlüğümüzün internet sitesinde ([email protected]) ilan yoluyla yapılacaktır.

4824/1-1
 
Üst